NOVINKA – JUTOVÉ TAŠKY

Naša spoločnosť sa zaoberá potlačou reklamných predmetov a snaží sa odberateľom ponúkať produkty, ktoré sú pre životné prostredie menej zaťažujúce a podporujúce tzv. udržateľný rozvoj. To sa týka reklamných predmetov, používanej chémie a farieb pri ich potlači, ale aj využívania technológií pri našej práci.

Snažíme sa aj takýmto spôsobom prispieť k osvete a podpore praktickej enviromentálnej výchovy širokej verejnosti a zároveň sa šetrnejšie správať k životnému prostrediu.

Táto ponuka sa vzťahuje na predmety s nízkou enviromentálnou záťažou. Sú to produkty s opakovateľným použitím. Pri ich výrobe sa prihliadalo na množstvo spotrebovaných energií,  na kvalitu materiálu, ktorý sa degraduje v rámci odpadového hospodárstva s nízkym stupňom ekologickej záťaže pre ľudí a životné prostredie. 

Ak máte záujem o takéto produkty, neváhajte nás kontaktovať.